XtGem Forum catalog
- 12-08-22 16h19'
 • Cách Viết Chữ Ngược - Tools làm Status Yahoo chữ Ngược
 • Viết chữ,văn bản và làm STT Yahoo,Facebook,Twitter với ký tự Đặc Biệt

  Bước 1: Nhập văn bản bạn muốn chuyển đổi ở đây:(Chú ý:Tools Viết Chữ Với Ký Tự Đặc Biệt Chấp Nhận Tiếng Việt Có Dấu Nhưng Để Đặc Biệt Hoàn Toàn Thì Nên Viết Không Dấu.)

  Bước 2: Chọn 1 phong cách Viết Chữ,Văn bản của bạn

  Kiểu Chữ Đặc Biệt 1
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 2
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 3
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 4
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 5
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 6
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 7
  Bước 3: Copy & Paste các ký tự đặc biệt đã chuyển đổi vào nơi bạn muốn(Kết Quả Cho Kiểu Chữ Từ 1 đến 7):

  Đối với Kiểu Chữ 8 đến 14 , kết quả sẽ được xuất hiện tại ô bên dưới

  Kiểu Chữ Đặc Biệt 8
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 9
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 10
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 11
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 12
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 13
  Kiểu Chữ Đặc Biệt 14
  Bước 3: Copy & Paste Chữ Đã Chuyển Đổi vào Status(Kết Quả Cho Kiểu Chữ từ 8 đến 14):
  C-STATU-ON
  © 2009 - 2022 AyEmm.Net