XtGem Forum catalog
- 16-04-21 20h58'
Mau 1
.:!|!:._.:!|!:.
":::chüc::'"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: pan :::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":::ngu?::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::ng0n.::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::GoodNight::"
"'-!|!-""-!|!-'"Mau 2
. ..:Giấc Mơ Đẹp:.. .
__:♥____:♥:____♥:__
.. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
.. .. .. .. .. .. ..°☆ °☆°
|""\|""|:" *.* ":☆.
| |gủ _.-"。°.
|__| \__|gon nhé . .
Mau 3

|""""\|""|:" *.* ":
| '| ''| '| gay -"
|__|\.___|:'*.,.*'

I""\/""I:" *,* ";
I 'I\/I' I oi -- "
I_'I I'_I' *.,.* '

\'"\/"'/;"*,*" ;
\ \/ / ui -"
\_./ '*.,.*'

\'"\/'"/ " *,* ";
\ \/ / e? _"
\_./:" *.,.* "

Mau 4
°°○☆1。°°○ .☆ .
。°。☆2○。。°
○☆3^_^ . . ° ○.
_Çkủç°°(^_^)。°°○
°○ ☆Ñgủ_ 。○ .
_Ñgön°。 。^_^ . .
Mau 5

Dung yen !

Gio tay len !

,________________.
%!!!!_ '''_,===='
/_"_/-'-'

Cuop day !

Nam len giuong!

Nham mat lai...

San sang chua ?

C

CH

CHU

CHUC

CHUC N

CHUC NG

CHUC NGU

CHUC NGU N

CHUC NGU NG

CHUC NGU NGO

CHUC NGU NGON

Mau 6
。 __::_______ ★
☆/_________/\ 。。
。|_画_画_|_'| ☆
|""\|""|:" *.* ":
| |gu _.-"
|__|\__|gon nhe !
Mau 7
.-------..
/ .----._/
/ /__/""/
'.________/ood
/""". / ""/
/ \/ /
/ /\ /
/__,/ \__/ight!Mau 8
。☆。*。☆。
★。\|/。★
* 汇h凹C'几G凹 *
★。Ng回几。★
gj合c从o☆+)€p
Chuc a ngu ngon nha.tang a ne.
Mau 9

CHUC NGU NGON
_.---._ |
' |---. /
'-.___.- | | !___!C
|\ |
| \ | .---. ?
| \ |'-.__'!" !___!
|\ |
| \| .---. _.--._
'.__.T ".___." |\|
_! !_____________
/\___.G9.___..___\
|::|_:::_ fUll hOusE.Mau 10
|"""""\|"""|gu ^.^"
|___|\__ _|gØn!^_^'
Va :"^*^":
|"""''\/""""|O g¡aÇ'
|___|\/|___|O dep!
Mau 11
©¶-¶úc
¶\¶gủ

¶\¶gØn
Mau 12
|.......|gu?_.-"☆
|__|\__|gon nha!☆
\""\...../""/:" * . * ":
..\ \../ / a"-. _ .-"
...\__/ co'
|""\|""| :"* . *":
|.......|hung_.-"☆
|__|\__| giac' mø
|"_"""_"|:"* . *":
...|_| uyet _.-"☆
...|_| voi !!!
Mau 13

〇☆。〇。☆○
。★。。 ★○.○
. ○ 汇h凹C’。、.
几g凹’〇。。、.
★.。 Ng回几 . . . .
.。丷à★。Gi合'c
从ơ。☆。Đ€.P!
〇☆。〇。☆○
Mau 14
。☆。*。☆。
★。\|/。★
* 汇h凹C'几G凹 *
★。Ng回几。★
gj合c从o☆+)€p


C-STATU-ON
© 2009 - 2021 AyEmm.Net