XtGem Forum catalog
- 16-04-21 21h15'
Mẫu sms tỏ tìnhsố 1

.:!Iii!:., ,.:!Iii!:.
*. £Ø / / Ve .*
" - . , . - "
.:!Iii!:., ,.:!Iii!:.
*. £Ø / / Ve .*
" - . , . - "
.:!Iii!:., ,.:!Iii!:.
*. £Ø / / Ve .*
" - .,. - "
.:!Iii!:.,.:!Iii!:.
*. £ØVe .*
" - .,. - "
, ___! !__ ,*"*..*"*,
/_______"+ ._. +"
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-
.,+'+._.+'+,+'+._.+'+,
', I L0ve He0 ,'
"+._.+""""""+._.+"


Mẫu sms tỏ tình số 2

("._.) (._.")
,/""", ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" ,,/"*" ,
" "" " " "" "
("._.)(._.")
,/"""' /"*" ,
_ _" """ """ "_ _
." (" -(- ") ".
" . /"" * "" . "
" -._. - "Mẫu sms tỏ tình số 3

1!
2!
3! Chuan Bi Nao!...
San Sang Chua!..
Bat Ngo Ney!..
Loading. 0%
Loading.. 25%
Loading... 50%
Loading.... 75%
Loading. 90%
Loading.. 99%
Loading...99,5%
Loading.... 100%
||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||
I __
I L __
I L0 __
I L0V __
I L0VE __
I L0VE Y __
I L0VE Y0 __
.-**+_+**-.**-.
( I L0VE Y0U.)
'"*,._;";_,._;";_,.*"'Mẫu sms tỏ tình số 4


.-+-._.-+-.
". E ."
.-+-._.-+-. ._.-+-.
". Yeu ." A ."
"+. _.+' +._.+"


____::__ .-+-._.-+-.
/_______ ". T&N ."
|_|___::___| '+.__.+'
Mẫu sms tỏ tình số 5


I / Forever
Love / Only
You / Love


1
2
3
_ /
|_|


___
/___
|_|___


____
/___
|_|___:


____::
/_____
|_|___::_


____::___
/________
|_|___:_:___|
NGOI NHA
VA NHUNG DUA
TRE!


Mẫu sms tỏ tình số 6

☆ ·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·.LOVE.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·. YOU.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .FOR.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .EVER.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
。ーゞ丷 My |0V3 ☆。ღHAPPYღ。☆Mẫu sms tỏ tình số 7

.:!|!:._.:!|!:.
"::: Anh :::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: Yeu ::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":: Em .::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":: Mai Mai ! ::"
"'-!|!-""-!|!-'"Mẫu sms tỏ tình số 8

。丁Ớ… 。…丫仓U… 。…。…吖'…。

…丁Ớ。 。…论U…。 …。…长Ậu…。

。长计'… …。长Ậu… 。…。长Á心。

…长Ậu。…。 。…长Ẹo…。 。…。己Âu…。

。丁Ớ…。 。…长Ẹo…。 。…。乌Ữa…。

。乌Ữa…。 。…丫仓U… 。… 。己Âu …

。论U…。 …。己Âu…。 。…。Mã心…Mẫu sms tỏ tình số 9

Ớ MÚn NÓi LÀ...
]...TỚ ThÍk KẬu.!
,*""""*, ,*""""*,
(0 ' _ ' ) ( '_ ' * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
]
Uk..! :-) ]
Nè.! KẬu NgỒi XÊ
Ra,NÓng


Mẫu sms tỏ tình số 10

╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ


\、Nhug ★\'、☆Ngoj \Sao Nay\'、☆\Se Mag 、Njem Hj'★、Vog,\★\Su May Man 、★Cho、\'Tat\ 、\Ca、☆\Nhug '★Nguoj\、☆Toi 、\ '\、Yeu '★\ Quy、 、\☆Trog、☆Cuoc'\、☆、\Sog、\★\'\Nay\★\、\☆.Chu'c Ναℓєηтιηє Vuj Ve Ben Nguoi Ay Nhe! {^=^}


C-STATU-ON
© 2009 - 2021 AyEmm.Net