- 22-10-20 19h03'
110i chỉ cần 41 dấu ' là đủ

Tin này là đối với máy nokia 1200:

Tin này là đối với máy 1202:

[H0T] Còn đây là mẫu tin nhắn đặc biệt rất mới,nó có thể làm tắt nguồn tất cả các điện thoại Nokia đen trắng như 110i ,1200 , 1202, 1600, 1208, 5030,... :
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net

Old school Swatch Watches