Polly po-cket
- 16-04-21 21h51'
Tải miễn phí 112 mẫu(đã crack kích hoạt - mình thay đầu số gửi tới 900 rùi)
mau so 1
_---***--_--***---_
*-_ ban_ban ay _-*
*-_ ***** _-*
*-__ -*
I___LOVE___YOU

*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨)..•´**
***`•.¸.•´***


mau so 2
Valentine
.:!|!:._.:!|!:.
":::minh::'"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":::chuc:::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":::ban?::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::vuive.::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::hanh phuc::"
"'-!|!-""-!|!-'"


mau so 3
('''*.*''')
('''*.*'''). ,.('''*.*''')
'*.,Anh Yeu Em*'
('''*.*''')
'*. ,. *'
. ..:valentine:.. .
__:♥____:♥:____♥:__
.. ° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
。 .. __::_______ ★。
☆ /__________/ \ 。。
。 | _画_画_ |_'| ☆。

mau so 4
.:*"""*:..:*"""*:. Chúc
☆.....valentine....☆ em…
".......hanh......." vuive
"....phuc...." hanh
"........." phuc
".." trong
valentine•²º¹¹


mau so 5
┼══┤├══┼
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
"::valentine ::"
"'-!|!-""-!|!-'"
____Chúc____________
(¯`v´¯)_em__________
.`•.¸.•´_____hanh_phuc
¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨)_____!
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•....
┼══┤├══┼mau so 6
»~:.•º`•. I s2 U .•´º•.:~«
*(¸.•'´(¸.•'´*-*`'•.¸)`'•.¸)*
☆°。。☆°。。°☆
。 .. __::_______ ★ 。
☆ /__________/ \ 。。
。 | _ 画_画 _ |_'| ☆ 。
|_______ღ.$$$$ღ_______|


mau so 7
。、★、•、、、
、valentine 、 ☆
•☆\•\☆\、*
、•\hanh phuc
\、*•\☆\、
。 _::_______ ★。
☆/_________/\ 。
........|画_画|_'|☆。
↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑
Va hay nho ve anh


mau so 8
\'"\..../"'/;"*,*" ;
\..\ /.alentine
\._./ '*.,.*'

\'"\..../"'/;"*,*" ;
\..\ /../ ui -.."
\._./ '*.,.*'

\'"\..../"'/;"*,*" ;
\..\ /../ e~ -.."
\._./ '*.,.*'


mau so 9
(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~valenti~[.-"
(_.-""-._)

(""*¤-._'"\/"'_.-¤*"")
"-.]~[vuive]~[.-"
(_.-"§"-._)
hanh phuc ben nguoi yeu


mau so 10
nghe nek
¸,¤*•,ngay cang dep gai ,•*¤*•
,¤*•,suc khoe deo dai,•*¤*•
,¤*•,kg bi leo cay,•*¤*•
,¤*•,sat dc nhieu zai,•*¤*
,¤*•,hay thi vo tay ,•*¤*•
,¤*•,hahha ,•*¤*
Chuc em valentine v2 hanh phuc


mau so 11
.-★-._.-☆-._.-☆-.
'★._ HAPPY _.★'
'¤-.★.-¤ '

.-☆-._.-★-._.-★-.
'☆._ VALEN _.☆'
'¤-.☆.-+"

.-★-._.-☆-._.-☆-.
'★._ TINE _.★'
'¤-.★.-+'

.-☆-._.-★-._.-★-.
'☆._ DAY _.☆'
'¤-.☆.-+"


-☆ DAM AM -☆
-☆HANH PHUC-☆
*£^^\/€ (^^'\)*


mau so 12
......*.*.*......*.*.*.....
.*.*......*.*..*.*....*.*.
*.*valent*..chuc..*.*.
...*.*.......em......*.*..
......*..*...........*.*....
..........*.* .* .*.*.......
..............*.*..............

......*.*.*......*.*.*.....
.*.*......*.*..*.*....*.*.
*.*.vuive*.hanh..*.
...*.*.....phuc......*.*..
......*..*...........*.*....
..........*.* .* .*.*.......
..............*.*..............
……..I love you……


mau so 13
Tang em qua nek
/_\/_\ ….
.===\_\/_/======.
|___ //\\\______|
|_to// ||you___|
|____|__|`"""""`|
|____|__|_______|
|love|to|youlove|
'==============='
Chuc em valentine
Vui ve hanh phuc


mau so 14
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
***(¨`•.•´¨)***
¨`•.•´¨).¸..(¨`•.•
´*•. ¸.•´ ** `•.¸.•
• I love you.¸
*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´
**`•.(¨`•.•´¨)..•´
*****`•.¸.•´****


mau so 15
__$$$$$$$
_$$$$$$$$_cho
$$$$$$$$$_anh
$$$$$$$$_nua
_$$$$$$$_con
__$$$$$$_lai
___$$$$$_em
____$$$$_nhak
_____$$$_Love
______$$_love
_______$_you


mau so 16

("._.) (._.")
,/""", ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" ,,/"*" ,
" "" " " "" "
("._.)(._.")
,/"""' /"*" ,
_ _" """ """ "_ _
." (" -(- ") ".
" . /"" * "" . "
" -._. - "


mau so 17

.•:|||||:•. .:::::::::::.
( ' .__. ' ) (#'.__.'#)
("")--<♥>--(""")
ME & YOU


mau so 18

1!
2!
3!
Chuan bi nao!...
San sang chua!..
Bat ngo ney!..
loading. 0%
loading.. 25%
loading... 50%
loading.... 75%
loading. 90%
loading.. 99%
loading...99,5%
loading.... 100%
||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||
I __
I L __
I L0 __
I L0V __
I L0VE __
I L0VE Y __
I L0VE Y0 __
.-**+_+**-.**-.
( I L0VE Y0U.)
'"*,._;";_,._;";_,.*"'


mau so 19

☆ ·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·.LOVE.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`·. YOU.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .FOR.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
☆·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·
».·º`· .EVER.·´º·.«
☆.·'(¸.·'´*¤*`'·.¸)`'·.
、、、、、、
。ーゞ丷 My |0V3
☆。ღHAPPYღ。☆


mau so 20

( "><'),(" )
( 'º(' )
··( ,,)v)(v(,)\
···|¸¸)¸¸)(¸¸(¸¸|\
☆ /★ 。 • 。•/。
ღ / 。☆ ☆。 ★ I |
☺V3 U.☆ Hôn trộm
anh à? ☺+☺=♥ Đồ
ngốc kia anh yêu
em nhiều lắm. Chúc
em luôn Vui Vẻ và
Hạnh Phúc bên anh
mãi mãi nhé ! / 。 •
。•/。ღ / 。☆ ☆。
☺+☺=♥


mau so 21
♥♫ ♥♣ ☆ 。 ★\|
/。★ ☆ ☆
\♦♫••♥*
...••(""*
¤-._'"\/"'_.-¤*"") "-.]~
[ HAPPY
VALENTINE ]
~。☆
。 ★\|/。★ ☆
[.-" (_.-"§"-._) Chúc
em yêu
。☆ 。 ★
luôn vui vẻ 。☆ 。
★và hạnh phúc ! 。
☆ 。★\|/。
★☆
..♫•♦•。☆ 。mau so 22
.-+-._.-+-. ". E ." .-+-._
.-+-. ._.-+-. ". Yeu ."
a ." "+. _.+' +._.+" ___
_::__ .-+-._.-+-. /\_____
__\ ". T&N ." |_|___::_
__| '+.__.+' I /
forever Love / only
You / love 1 2 3 _ /\
|_| ___ /\___ |_|___ __
__ /\___ |_|___: ____
:: /\_____ |_|___::_ ___
_::___ /\________\ |_|_
__:_:___| NGOI NHA
VA NHUNG DUA TRE!


Mẫu Số 23
。丁ớ… 。…丫仓u…
。…。…吖'…。
…丁ớ。 。…论u…。
…。…长ậu…。
。长计'… …。长ậu…
。…。长
á心。
…长ậu。…。 。…长
ẹo…。 。…。己
âu
…。
。丁ớ…。 。…长
ẹo…。 。…。乌
ữa…。
。乌ữa…。 。…丫仓
u
… 。… 。己âu …
。论u…。 …。己
âu…。 。…。mã心…


mau so 24

._
_.
-._
_.+
+-._
_.+"
-+-._
.
_.+"
.-+-._
."
_.+"
.-+-._ .
" ."
_.+"
.-+-._ -.
". ."
_.+"
.-+-._ +-.
". ."
" _.+"
.-+-._ -+-.
". !."
"+ _.+"+
.-+-._.-+-.
". u!."
"+._.+"+.
.-+-._.-+-.
". ou!."
"+._.+"+._
.-+-._.-+-.
". you!."
"+._.+"+._.
.-+-._.-+-.
". e.you!
"+._.+"+._.+
.-+-._.-+-.
". ve.you!
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-.
". ove.you! ."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-. -.
". Love.you! ."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-. -+-.
".I.love.you!."
"+._.+"+._.+"
.-+-._.-+-._.-+-.
".I.love.You!."
"+._.+"+._.+"_!mau so 25
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\,\. - "
.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. £øVe .*
" - .,. - "
, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\"+ ._. +"
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-
.,+'+._.+'+,+'+._.+'+,
', I l0ve he0 ,'
"+._.+""""""+._.+"


C-STATU-ON
© 2009 - 2021 AyEmm.Net